Tivat


1. Stambeni objekat na kat.parc. 931/1 i 931/2 KO Tivat DUP „Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica“
- Projektant: „ING-INVEST“ d.o.o. – Danilovgrad
- Izvođač radova: "MD MOMO" d.o.o. Bijelo Polje
- Nadzor: CFSSI

- Objekat se namjenski gradi za „HTP Mimoza“ a.d. Tivat


- BGP: 1.758,22 m²
- Spratnost objekta: S + P + 3 + Pk
- Broj stambenih jedinica: 20
- Broj garažnih mjesta: 8

Januar 2014 - Dobijena upotrebna dozvola i objekat useljen.

 

 

                                      2. Skupština opštine Tivat dodijelila je Opštinskom sindikalnom povjereništvu Tivat plac na kat.parc 244 i245 KO Radovići Tivat.
- U toku je uknjižba placa na Crnogorski fond, te će se nakon dobijenih urbanističko tehničkih uslova pristupiti raspisivanju javnog poziva za izbor projektanta.

 

  •  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...