-TENDERI-ARHIVA- 

 

Datum objavljivanja Naziv tendera Amandman Rok za podnoĊĦenje ponuda
14.03.2018.   amandman2 Oglas 7/18 26.03.2018.
05.03.2018.   amandman1  Oglas 7/18 19.03.2018.
27.02.2018. Oglas 7/18   09.03.2018.