-TENDERI-ARHIVA- 

 

Datum objavljivanja Naziv tendera Amandman Rok za podnošenje ponuda
20.08.2018. Oglas 14/18   04.09.2018.
20.07.2018. Oglas garaže   03.08.2018.
10.07.2018. Oglas 13/18   25.07.2018.
21.06.2018. Oglas 12/18 amandman1 Oglas12/18 06.07.2018.
29.06.2018.
04.06.2018. Oglas 11/18 amandman1 Oglas 11/18 14.06.2018.
04.05.2018. Oglas 10/18   18.05.2018.
04.05.2018. Oglas 9/18   18.05.2018.
03.05.2018. Oglas 8/18   15.05.2018.
14.03.2018.   amandman2 Oglas 7/18 26.03.2018.
05.03.2018.   amandman1  Oglas 7/18 19.03.2018.
27.02.2018. Oglas 7/18   09.03.2018.