Organizaciona struktura
 
Organi upravljanja društva su Odbor direktora, Izvršni direktor  i Zamjenik Izvršnog direktora.Odbor direktora

Izvršni direktor

Zamjenik Izvršnog direktora

Sektori:

Sektor opštih i pravnih poslova

Tehnički sektor

Sektor prodaje i marketinga

Finansijsko računovodstveni sektor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odbor direktoraIvan Mitrović
predsjednik Odbora direktora,
predstavnik UPCG
dipl.el.ing.
tel.: +382 20 625 287
fax: +382 20
625 287 cfssi@cfssi.meRadmila Lainović
član Obora direktora,
predstavnik Vlade RCG
tel.: +382 20 446 202
fax: +382 20
446 218

e-mail: marko.canovic@mrt.gov.meBranislav Plamenac
član Odbora,
predstavnik SSCG

tel.: +382 20 625 287
fax: +382 20
625 287