Organizaciona struktura
 
Organi upravljanja društva su Odbor direktora, Izvršni direktor  i Zamjenik Izvršnog direktora.Odbor direktora

Izvršni direktor

Sektori:

Sektor opštih i pravnih poslova

Tehnički sektor

Sektor prodaje i marketinga

Finansijsko računovodstveni sektor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odbor direktoraBranislav Plamenac
predsjednik Odbora direktora,
predstavnik SSCG
tel.: +382 20 625 287
fax: +382 20
625 287
e-mail:Radmila Lainović
član Obora direktora,
predstavnik Vlade RCG
tel.: +382 20 625 287
fax: +382 20
625 287

e-mail:Borislav Delibašić
član Odbora direktora,
predstavnik SO pivare "Trebjesa" A.D. Nikšić
tel.: +382 20 625 287
fax: +382 20
625 287
e-mail: