Lokacija CFSSI

 Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju
Adresa:
Crnogorskih serdara b.b., Podgorica
Telefon/fax: +382 20 625 287

E-mail: cfssi@cfssi.me