PROAKTIVNI PRISTUP INFORMACIJAMA - član 12:

 Izvršni direktor: Aleksandra Mitrović

 

Odbor direktora:

Predsjednik o.d: Branislav Plamenac

Član o.d.: Radmila Lainović

Član o.d.: Branislav Delibašić