PROAKTIVNI PRISTUP INFORMACIJAMA - član 12:

Izvršni direktor: Danilo Popović

Zamjenik izvšnog direktora: Igor Radunović

Odbor direktora:

Predsjednik o.d: Ivan Mitrović

Član o.d.: Radmila Lainović

Član o.d.: Branislav Plamenac