Šavnik

 
  • Skupština opštine Šavnik je dodijelia plac katastarske parcele 61/2, površine 875 m².
    - Na placu je planirana izgradnja objekta  od 22 stana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...