Herceg-Novi


Skup
ština opštine Herceg-Novi je dodijelia plac katastarske parcele 61/6, KO "Podi"- H. Novi
  • - Na placu je planirana izgradnja objekta od 23 stana
  • - Porojektant:"URBANPROJEKT" A.D.- Čačak

    - Januar 2012 - Glavni projekat objekta je završen i revizija je u toku. Nakon revizije Glavnog     projekta biće raspisan  tender za izbor izvođača radova

    •  

 

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...