Berane


Ugovorom o prenosu prava i obaveza, Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju je preuzeo od Opštine Berane realizaciju objekta koji je započet u saradnji Opštine sa organizacijom „Help“. Objekat ima 24 stambene jedinice, spratnosti P + 2, a namijenjen je zaposlenima u Opštini Berane.

Stambeni objekat na kat.parc. 1369/5 “Park 7” lamele “B” i “C”

- Broj stambenih jedinica: 90 (Lamela “B”-45 stanova i Lamela C-45 stanova)
- Spratnost objekta: S+8+Pk

- Projektanti : "BEOPLAN" - Beograd i "ARHINGINŽENJERING" d.o.o. Bijelo Polje
- Izvođač radova: MD MOMO" d.o.o. - Berane
- Nadzorni organ: "ARHINGINŽENJERING" d.o.o. - Bijelo Polje
- Septembar 2010.godine – u toku je potpisivanje kupoprodajnih Ugovora, na raspolaganju je više načina za kupovinu-ostvarivanje stanarskog prava i to:
• Gotovinskim putem
• Kreditnim putem- preko Erste Banke sa kojom Fond ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji ili Banke koju odredi sam kupac
• Putem lizinga sa učešćem od 30% i rokom otplate do 20 godina
• Plaćanjem godišnje rente sa mogućnošću kupovine stana
- Oktobar 2010 godine – objekat je u potpunosti završen, u toku je tehnički prijem objekta, dobijanje upotrebne dozvole i uknjižba objekta
- 1. novembar 2010.godine - organizovana je svečana dodjela ključeva i useljenje stanara u objekat
 

kliknite da bi ste vidjeli ostale fotografije 

 

 
Pogledajte kratak video zapis

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...