Žabljak


Skup
ština opštine Žabljak je dodijelia plac  katastarske parcele 3776/3, površine 810 m².
  • - Na placu  je planirana izgradnja  objekta od 12 stanova
  • - Projektant je "URBANPROJEKT" A.D. - Čačak, Zorica Sretenović dipl.ing.arh

  •  

 

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...