Budva

Petrovac

 

BUDVA


1. Stambeni objekat BSP na katastarskim parcelama 326/1, 326/3, 326/4  i 326/5, DUP „Podkošljun“, Lazi


BGP objekta: 2488m2
Spratnost objekta: G+P+4
Broj stambenih jedinica : 30


Struktura stambenih jedinica :

 
  • - 1 garsonjera

  • - 21 jednosobnih

  • - 8 dvosobnih

 

Projektant: TIM PROJEKT DOO, Budva
Izvođač radova: Božović Plus doo, Budva
Nadzor: CFSSI

 

Stambeno poslovni objekat Lazi

 

 


2. Stambeno poslovni objekat na urbanistickoj parceli 4, Blok 5, DUP "Rozino I"

 

BGP objekta: 10.736,19 m²
Spratnost objekta: S+P+6
 

- Broj stambenih jedinica: 131

- Struktura stambenih jedinica:

 
  • - 7 garsonjera

  • - 59 jednosobnih

  • - 58 dvosobnih

  • - 7 trosobnih

-Broj poslovnih prostora: 3

 

Projektant: CFSSI, vodeci i odgovorni projektant Ljiljana Buric, arhitekta
Izvođač radova: „Čelebić“ d.o.o. Podgorica

 

Stambeno poslovni objekat  D

 

 


 

3. Dubovica I


Stambeni objekat na katastarskoj parceli 1666/6, 1666/8 i 1666/9, UP 11 i 11a, DUP „Dubovica I“
BGP: 2328 m²
Spratnost objekta: G+P+3+Pk
Broj stambenih jedinica: 32

Projektant: KALOS DOO, Budva
Izvođač radova: „ŽIG – ING“ DOO, Budva
Nadzor: CFSSI

 

fotografija  pekara

 

 

4. Stambeno poslovni objekat " C " – kat.parc.555/6 DUP “Rozino I”
- Broj stambenih jedinica: 77 (21 garsonjera, 49 jednosobnih stanova i 7 dvosobnih stanova)
- Spratnost objekta: Po+P+6+Pk
- Broj poslovnih prostora: 6
- Broj garaža: 17

- Projektant: " ARHICON" d.o.o. – Podgorica
- Izvođač radova:. "VJESNIK" d.o.o. – Podgorica
- Rok izgradnje: 12 mjeseci
- April 2010.godine- izvođač radova otpočeo izgradnju objekta

-Januar 2012 - U toku je prikljucenje na ViK, elektro i TK instalaciju, kao i radovi na zavrsetku uredjenja terena
-April 2012 – objekat je završen i predat na upotrebu

 

Stambeno poslovni objekat“C”

 


 

 

5. Stambeno poslovni objekat " LAMELA B"- na urb. parc. broj 6, DUP Rozino I
- Broj stambenih jedinica: 30 (30 jednosobnih stanova)
- Broj poslovnih prostora: 8 pogledajte ponudu

- Investitori:
- "CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU " d.o.o. Podgorica
- "14 SEPTEMBAR" d.o.o. - Podgorica
- Projektant: "ARHICON" d.o.o. - Podgorica
- Izvođač radova: "14 SEPTEMBAR" d.o.o. Podgorica
- Objekat je uknjižen, a u toku je realizacija prodaje stanova.

Stambeno-poslovni objekat "LAMELA B"

 

kliknite da bi ste vidjeli ostale fotografije 

 


 

 

 

 


 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...