Kotor


Skupština opštine Kotor je dodijelila zajedničku parcelu za nekoliko subjekata među kojima je i  CFSSI.
U toku je parlcelizacija pomenute parcele radi definisanja tačne površine koja je pripala CFSSI.

Za CFSSI je uradjena " Programska analiza lokacija za formiranje stambeno - poslovnog kompleksa na urbanističkim parcelama  u zahvatu DUP-a "Kavač" u Kotoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...