Bar  


 

Stambeni kompleks na urb. parc. A8, A9 i A10, KO Novi Bar, DUP "Topolica-Bijelisi" izmjene i dopune, Bar

 

Broj stambenih jedinica: 270 (3 objekta po 90 stanova)

Struktura stambenih jedinica: 108 jednosobnih i 162 dvosobne

Projektant: " ING INVEST" d.o.o.

Izvodjac radova: Konzorcijum kompanija "Celebic" i "Zetagradnja"

Nosilac nadzora: CFSSI

Rok gradnje: 16 mjeseci

 

Avgust 2013 - Održana svečanost povodom završetka radova i primopredaje ključeva stanarima.

 

 

 

Firma M-kabl doo iz Podgorice, omogućila je našim stanarima u objektima A8, A9 i A10, u Baru, niz povoljnosti za korišćenje servisa kablovske televizije i kablovskog interneta, kao i druge usluge iz zvanične ponude.

više...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...