Podgorica1. Na osnovu Ugovora koji su potpisali OSP Podgorica i Crnogorski fond, dogovorena je gradnja dva stambena objekta na Tuškom putu – „servisno-skladišna zona“, za potrebe zaposlenih sa teritorije Opštine Podgorica.
 

- Sa gradilišta-

                                    

 

11.02.2013. - Sa gradilišta-

 

Stambeni objekti  na urbanistčkim parcelama 3. i 4. DUP "Servisno-skladišna zona"

Ukupan broj stambenih jedinica: 169

Ukupan broj parking mjesta: 190 (129 na parcelama + 61 garaza u suterenu)

 

Objekat na UP3:

Spratnost objekta: S+P+6

Broj stambenih jedinica: 91

Struktura stambenih jedinica: 28 jednosobnih, 56 dvosobnih i 7 trosobnih

 

Objekat na UP4:

Spratnost objekta: S+P+5

Broj stambenih jedinica: 78

Struktura stambenih jedinica: 6 garsonjera, 56 jednosobnih i 18 dvosobnih

 

Projektant: CFSSI, vodeci i odgovorni projektant Ljiljana Buric, arhitekta

Izvođač radova: Cijevna komerc d.o.o. Podgorica
Nadzorni organ: CFSSI
 

Jun 2014 – u toku je izvođenje zanatskih radova.2. Stambeni objekat “B” na urb.parc. 2090/977 DUP “Konik-Stari Aerodrom”
- Broj stambenih jedinica: 93 (16 garsonjera, 52 jednosobna stana i 25 dvosobnih stanova)
- Projektant : "ARHICON" –d.o.o. Podgorica
- Izvođač radova je: GP "CETINJE" – d.o.o. Cetinje
- Nadzorni organ: "ARHINGIŽENJERING" d.o.o. - Bijelo Polje
- 2009 godina-objekat je završen i u potpunosti useljen

3. Stambeni objekat “F” DUP “Konik Stari Aerodrom”
- Broj stambenih jedinica: 93
- Oktobar 2007 godine-objekat je završen i u potpunosti useljen
 4. Skupština opštine Podgorica dodijelila je i placeve na Kakarickoj gori:
- urbanistička parcela 255-257, BGP 1,728 m²
- urbanistička parcela 271-275, BGP 2,880 m²
- urbanistička parcela 276-280, BGP 2,880 m²
- urbanistička parcela 281-283, površine 1,728 m²

- Projektant: "ARHICON" d.o.o. - Podgorica
 

 

Spisak stanara - Objekat „ B

Objekat “B”  K.O. Podgorica -  93 stana

  •  
     Pogledajte kratak video klip. Objekat "F" 

 

 


 

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...