Bijelo Polje


Stambeno-poslovni objekti

Dana 16.03.2009.godine, u Bijelom Polju, CFSSI je potpisao Ugovor o zajedičkom ulaganju na izgradnji objekata u Bijelom Polju sa gradonačelnikom Opštine Bijelo Polje Tarzanom Miloševićem i predstavnikom Sindikata uprave policije Dušanom Vratnicom.

Predmet ovog Ugovora odnosi se na zajedničko ulaganje na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Bijelom Polju, na katastarskim parcelama br.1453/4 površine 5993 m², katastarskoj parceli 1453/19 površine 1084 m² i katastarskoj parceli br.1453/3 površine 1820 m², koje će se shodno izmjenama i dopunama DUP-a Nikoljac, Bijelo Polje činiti jedinstvenu urbanističku parcelu.

Stambeno-poslovni i stambeni objekat na urbanistickoj parceli koju cine kat.parc.br 1453/3, 1453/19 i djelovi parcela br. 453/1 i 1453/2, KO Bijelo Polje, Blok 5.

Objekat 1:

Spratnost objekta : P+5+PK

  • Broj stambenih jedinica: 46

  • Broj poslovnih prostora: 3

  • Broj garaza: 9

Objekat 2:

Spratnost objekta : P+5+PK

  • Broj stambenih jedinica: 46

  • Broj garaza: 14

 

Stambeno poslovni  objekat na urbanistickoj  parceli koju cine djelovi katastarskih parcela

br. 453/3 i 1453/4, KO Bijelo Polje, Blok 5.

Objekat 3:

Spratnost objekta : P+6

  • Broj stambenih jedinica: 48

  • Broj poslovnih prostora: 8

 

Projektant: " MONTENEGROPROJEKT" d.o.o.- Podgorica

Izvođač radova: "Sargon" d.o.o.- Bijelo Polje i "Elmont" d.o.o.- Bijelo Polje

Nadzor: CFSSI
 

Jun 2014 – Na objektu 1. u toku su zanatski radovi, dok se na objektu 2. i 3. izvode grubi građevinski radovi.
 

  


 

 

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...