Posjeta CFSSI Opštini Pljevlja


 

U Pljevljima, 19.03.2009.godine, potpredsjednik Skupštine Opštine, gospodin Avdo Ajanović razgovarao sa predstavnicima Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju – izvršnim direktorom Fonda Borisom Mihailovićem i Svetozarom Bulatovićem, direktorom Sektora nabavke i marketinga, o budućim aktivnostima i saradnji lokalne samouprave Pljevalja i Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju vezano za dodjelu katastarske parcele za nastavak izgradnje stanova solidarnosti u Pljevljima.

Istog dana, predstavnici Fonda prisustvovali su sastanku Opštinskog sindikalnog povjereništva Pljevalja, na kojem su iznijeli stavove vezane za raspodjelu stanova u objektu koji je u fazi završetka radova, jasno precizirajući ulogu Opštinskog sindikalnog povjereništva vezano za odluke o raspodjeli stanova, kao pravno ništavne.

Izvršni direktor Fonda i ovom prilikom je naglasio da Opštinsko sindikalno povjereništvo nema mandat, niti pravi osnov da donosi bilo kakve odluke ili zaključke u vezi raspodjele stanova za solidarnu stambenu izgradnju zbog činjenice da to pravo pripada isključivo predstavnicima preduzeća, organizacija i institucija iz Pljevalja koje na dobrovoljnoj osnovi finansijski participiraju u Fond.

Posjetu Pljevljima sa predstavnicima lokalne samouprave, predstavnici Fonda su iskoristili i da obidju gradilište na kome je u fazi završetak radova na objektu od 25 stambenih jedinica u koji će se najkasnije do 25.maja useliti nosioci prava na dobijene stanove.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9
tel.: +382 20 245 361
fax: +382 20 245 302
cfssi@cfssi.me

 


 

AKTULENOSTI

 

 

02.06.2009

Zaključen ''Ugovor o građenju'' sa D.O.O "Vjesnik", po tenderu broj 06/08, za izvođenje radova na izgradnji stambeno objekta "D" - Nikšić
pročitajte više...

 

30.04.2009

Raspisan tender Tender 02/09

 

24.04.2009

Oglas za radna mjesta:

Saradnik za pravne poslove
Samostalni stručni saradnik u tehničkoj službi

 

16.04.2009

Amandman na poziv
01.09 -16.04.2009

 

25.03.2009
Raspisan je tender za izbor izvođača rada na izgradnji stambeno poslovnog objekta u Budvi - Tender 01/09 -

 

19.03.2009

Posjeta CFSSI Opštini Pljevlja

 

 

18.03.200

Posjeta CFSSI Opštini Bar

pročitajte više...

 

16.03.2009

U Bijelom Polju potpisan  Ugovor o zajedničkom ulaganju na izradi objekta pročitajte više...

 

 

10.03.200

Konferencija za novinare CFSSI

pročitajte više...


Rad komisija za raspodjelu


U toku je
rad komisija na raspodjeli kvota stanova po preduzećima za opštine Berane, Pljevlja i Cetinje.
 


 

Formiranje komisije


U toku je formiranje  komisije za raspodjelu  kvota stanova po preduzećima za opštinu Budva.Izbor izvođača radova

 

Izbor izvođača radova  stambenog objekta ”D” , DUP “Podtrebjesa” u Nikšiću.
Tender
 Tender 06/08Ovjeravanje ugovora


U toku je ovjeravanje pojedinačnih ugovora u Osnovnom sudu - Podgorica sa budućim vlasnicima stanova u objektu "B".


 
Kontakti sa budućim vlasnicima stanova

U toku su kontakti sa buducim vlasnicima stanova.