Zaključen "Ugovor o građenju"


 

U Podgorici, 02.06.2009.godine, Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju s jedne i D.O.O. "Vjesnik"- Podgorica s druge strane zaključili su "Ugovor o građenju", broj 02-1015, stambenog objekta "D"  na katastarskim parcelama 4750 i 4751 KO Nikšić u zahvatu DUP-a "Podtrebjesa"- Izmjene i dopune u Nikšiću na osnovu  usvojene odluke Naručioca (CFSSi) o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-218/2 od 09.02.2009.godine, po tenderu broj 06/08 objavljenog dana 18.12.2008.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9
tel.: +382 20 245 361
fax: +382 20 245 302
cfssi@cfssi.me

 


 

AKTULENOSTI

 

 

02.06.2009

Zaključen ''Ugovor o građenju'' sa D.O.O "Vjesnik", po tenderu broj 06/08, za izvođenje radova na izgradnji stambeno objekta "D" - Nikšić
 

 

30.04.2009

Raspisan tender Tender 02/09

 

24.04.2009

Oglas za radna mjesta:

Saradnik za pravne poslove
Samostalni stručni saradnik u tehničkoj službi

 

16.04.2009

Amandman na poziv
01.09 -16.04.2009

 

25.03.2009
Raspisan je tender za izbor izvođača rada na izgradnji stambeno poslovnog objekta u Budvi - Tender 01/09 -

 

19.03.2009

Posjeta CFSSI Opštini Pljevlja

pročitajte više...

 

18.03.200

Posjeta CFSSI Opštini Bar

pročitajte više...

 

16.03.2009

U Bijelom Polju potpisan  Ugovor o zajedničkom ulaganju na izradi objekta

pročitajte više...

 

10.03.200

Konferencija za novinare CFSSI

pročitajte više...


Rad komisija za raspodjelu


U toku je
rad komisija na raspodjeli kvota stanova po preduzećima za opštine Berane, Pljevlja i Cetinje.
 


 

Formiranje komisije


U toku je formiranje  komisije za raspodjelu  kvota stanova po preduzećima za opštinu Budva.Izbor izvođača radova

 

Izbor izvođača radova  stambenog objekta ”D” , DUP “Podtrebjesa” u Nikšiću.
Tender
 Tender 06/08Ovjeravanje ugovora


U toku je ovjeravanje pojedinačnih ugovora u Osnovnom sudu - Podgorica sa budućim vlasnicima stanova u objektu "B".


 
Kontakti sa budućim vlasnicima stanova

U toku su kontakti sa buducim vlasnicima stanova.