Posjeta CFSSI Oštini Bar


 

U Baru,18.03.2009.godine, Gradonačelnik Bara gospodin Žarko Pavićević primio je predstavnike Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju - predsjednika Odbora direktora Danila Popovića i Željka Vukovića, pomoćnika ministra zdravlja, rada i socijalnog staranja, člana Odbora direktora.
Cilj sastanka u Baru bio je definisanje situacija oko projekata izgradnje stanova solidarnosti. Na sastanku je dogovoreno da se u Baru, a u narednom periodu pristupi izgradnji 240 stanova solidarnosti od čega 160 stanova za dobrovoljne članice Fonda – preduzeća, organizacije i institucije Bara, kao i 80 stanova za radnike državnih organa. Lokacija za izgradnju ovih stanova nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne škole “Jugoslavija”, utvrdjena Odlukom Skupštine opštine Bara u 2007.godini.

U narednim mjesecima trebalo bi da budu okončane sve neophodne pripremne radnje, usvojene izmjene i dopune detaljnog urganističkog plana za taj dio grada i raspisan tender za odabir izvodjača radova, nakon čega će biti organizovana raspodjela stanova dobrovoljnim članicama Fonda iz Bara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9
tel.: +382 20 245 361
fax: +382 20 245 302
cfssi@cfssi.me

 


 

AKTULENOSTI

 

 

02.06.2009

Zaključen ''Ugovor o građenju'' sa D.O.O "Vjesnik", po tenderu broj 06/08, za izvođenje radova na izgradnji stambeno objekta "D" - Nikšić
pročitajte više...

 

30.04.2009

Raspisan tender Tender 02/09

 

24.04.2009

Oglas za radna mjesta:

Saradnik za pravne poslove
Samostalni stručni saradnik u tehničkoj službi

 

16.04.2009

Amandman na poziv
01.09 -16.04.2009

 

25.03.2009
Raspisan je tender za izbor izvođača rada na izgradnji stambeno poslovnog objekta u Budvi - Tender 01/09 -

 

19.03.2009

Posjeta CFSSI Opštini Pljevlja

pročitajte više...

 

18.03.200

Posjeta CFSSI Opštini Bar

 

 

16.03.2009

U Bijelom Polju potpisan  Ugovor o zajedničkom ulaganju na izradi objekta

pročitajte više...

 

10.03.200

Konferencija za novinare CFSSI

pročitajte više...


Rad komisija za raspodjelu


U toku je
rad komisija na raspodjeli kvota stanova po preduzećima za opštine Berane, Pljevlja i Cetinje.
 


 

Formiranje komisije


U toku je formiranje  komisije za raspodjelu  kvota stanova po preduzećima za opštinu Budva.Izbor izvođača radova

 

Izbor izvođača radova  stambenog objekta ”D” , DUP “Podtrebjesa” u Nikšiću.
Tender
 Tender 06/08Ovjeravanje ugovora


U toku je ovjeravanje pojedinačnih ugovora u Osnovnom sudu - Podgorica sa budućim vlasnicima stanova u objektu "B".


 
Kontakti sa budućim vlasnicima stanova

U toku su kontakti sa buducim vlasnicima stanova.