.
 

- kratak istorijat - članice fonda -

Članice fonda

Trenutno u Fond finansijski participira na isključivo dobrovoljnoj osnovi 3.943 institucije, organizacije i preduzeća u Crnoj Gori, a ovom prilikom napomenućemo neke od njih »MontenegroAirlines«, Elektroprivreda Crne Gore, Pošta Crne Gore, Uprava policije, Kliničko bolnički centar, Centralna banka, Elektrodistribucija Podgorica, AtlasMontbanka, Fond penzijsko invalidskog osiguranja, UTIP »Crna Gora«, Rudnik »Berane«, Dom zdravlja »Nika Labović« Berane, Mesopromet B.Polje, Bepler-Jakobson Budva, Luka Bar, Ineks Zlatna obala, »Primorka« Bar, HTP Ulcinjska rivijera, Štamparija »Obod« Cetinje, »Asom« Cetinje, Kraljevsko pozorište Cetinje, »Mirai« Nikšić, HE Perućica, Opšta Bolnica Nikšić, »Fjord« Kotor, Specijalistička bolnica »Vaso Ćuković« Risan, Termoelektrana Pljevlja, »Elektrodistribucija« Žabljak, »Boka« H.Novi, »Primorje« Tivat.

 

Andrijevica

GLAVNI Rn TREZORA LOKALNE SAMOUPRAVE

SKUPSTINA OPSTINE ANDRIJEVICA

Bar

'' LUKA BAR '' A.D.

ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA" A.D

JP KOMUNALNE DJELATNOSTI BAR

J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA" BAR

BARSKA PLOVIDBA AD

ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR

PUT A.D.

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC,BAR

SKUPSTINA OPSTINE BAR

J.P. KULTURNI CENTAR BAR

SIND.ORGAN."PLOVPUT"

ADPUT BAR ,POPOVICI BB

MARINA A.D.BAR

FADIS" DOO

"KORALI"A.D.

'' RAPEX '' D.O.O.

TROJAN" DOO

INEX ''ZLATNA OBALA'' SUTOMORE

PRIMORKA PROIZVODNJA HLEBA I PECIVA" DOO

JADROAGENT'' DOO,

BOLNICABLAZO ORLANDICJ.Z.U.STARI BAR BB.BAR

Berane

MINISTARSTVO RADA,ZDRAVLJA I SOC ST.

J.Z.U. DOM ZDRAVLJA"DR NIKA LABOVIA"

SIMON VOYAGES" DOO

GLAVNI RACUN TREZORA BERANE

LA VISTA DOO

"INTERTEHNA" D.O.O.

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA

ZORA" A.D.

RUDNIK UGLJA BERANE

RACUN BUDŽETA OPŠTINE

ELEKRODISTRIBUCIJA BERANE Nikšić

"YU PROMET" D.O.O.

J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA

POLIMKA IK AD BERANE

POLIEKS AD BERANE

Bijelo Polje

J.Z.UOPSTA BOLNICA

RACUN BUZETA OPSTINE

"PUT-GROSS"D.O.O.

ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE

GLAVNI RAEUN TREZORA POŠTINE BIJELO POLJE

"MESO-PROMET"D.O.O.

J.Z.U. DOM ZDRAVLJA MEDANOVII B.B. BIJELO POLJE

JP VODOVOD "BISTRICA"

BUDŽET OPŠTINE BIJELO POLJE

GLAVNI RAEUN TREZORA OPŠTINE BIJELO POLJE

"AATIA CO" DOO

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE,PRIVR.I RAZVOJ

"INZZENJERINGPROMET"D.O.O.

MESO PROMET

BIJELO POLJE" DOO

Budva

HTP QUEEN OF MONTENEGRO Bečići - Budva

KSJP BUDVA

"BEPPLER " JACOBSON MONTENEGRO"

J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA

HG MONTENEGRO STARS,

ORBIS D.O.O.

ELEKTROPRIVREDA CG AD-BUDVA

BUDVA DOM ZDRAVLJA

FILMSKO PREDUZECE ZETA FILM AD

GUGI COMMERCE" DOO

NEGA TOURS MONTENEGRO DOO

JAT POSLOVNICA BUDVA

BELLEVUE HOTELS GROUP DOO

Danilovgrad

GRADNJA-PROMET" D.O.O.

EURO PACT DOO-EXPOZ DANGRAD

SVINJOGOJSKA FARMAA.D. SPUZ BB. DANILOVGRAD

"SIMEX COMPANY"D.O.O

Zabljak

ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK

SO ZABLJAK,TRG DUR RATNIKA

ZABLJAK SPAD AD U STECAJU

Pluzine

JEP ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE HE PIVA

JEP '' ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE HE '' PLUZINE

Rozaje

ELEKTROPRIVREDA

"TURJAK" a.d.

Šavnik

BUDZET SKUPSTINE OPSTINE SAVNIK

Kolašin

GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE KOLASIN

JEP ELEKTROPRIVREDA CG-DISTRIBUCIJA

DOM ZDR.KOLASIN J.Z.U.

"KOLASIN" PRED.ZA STAMB.KOMUN.DJELAT

Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR

J.Z.U. DOM ZDRAVLJA KOTOR.

JZU Specijalna bolnica za psihijatriju.

JKP KOTOR

JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

JEP ELEKTROPRIVREDA CG KO

SPECIJALNA BOLNICA VASO CUKOVIC

Opsta bolnica Kotor Njegoseva bb Kotor

OPSTINSKA VATROGASNA JEDINICA KOTOR

HP "FJORD" A.D.

"VODACOM" D.O.O.

"NAPREDAK"A.D.

"NIKSEN-TRADE-CAVOR" D.O.O.

HP ''FJORD'' A.D

LOVANJA DOO

J.Z.U. DOM ZDRAVLJA KOTOR

J.U.KULT.CENTAR "NIKOLA DJURKOVIC"

"EXPO COMMERCE"D.O.O.

"RADIO KOTOR" J.P

JKP KOTOR.

REG.ZAVOD ZA ZAST.SPOM.KULTURE-KOTO

"SHOP COMMERCE INTERNATIONAL" DOO

"EXPONAT" D.O.O.

JKP KOTOR"

M.S.C Sindcentar doo

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Mojkovac

ELKTROPRIVREDA MOJKOVAC

RACUN BUDZETA OPSTINE MOJKOVAC

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE OPTINSKE UP TRG LJ.BAKOA B

Nikšić

ELEKTROPRIVREDA

JAVNA.ZDRA.USTA.DOM ZDRAVLJA

JAVNA ZDR.USTA.OPSTA BOLNICA NIKCA OD ROVINA

JZU SPEC.BOLNICA ZA PLUCNE BOL.NIKSIC

JAVNO PRE.SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR

"MI-RAI" D.O.O.

Pljevlja

TERMOELEKTRANA PLJEVLJA

ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA FAH 3

LOKALNI PUTEVI

CASTELLO MONTENEGRO AD

Podgorica

GLAVNI RACUN TREZORA RCG

"POSTA CRNE GORE"D.O.O.

UPRAVA POLICIJE CRNE GORE

BUDZET S.O.PODGORICA

"MONTENEGRO AIRLINE"D.O.O.

OPPORTUNITY BANKA.D.-SREDSTVA OSTALIH DEPOZITA

APOTEKARSKA USTANOVA CRNE GORE

OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA

KLINICKO BOLNICKI CENTAR-J.U.

"VODOVOD I KANALIZACIJA" J.P

CRNAGORAPUT AD

ELEKTRODISTRIBUCIJA PODGORICA

JAV.ZDRAVST.UST.DOM ZDRAVLJA

ELEKTROPRENOS PODGORICA

UTIP CRNA GORA AD

COCA-COLA HBC-CRNA GORA DOO

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

INPEK AD

"MONTENEGRO OSIGURANJE" A.D.

ATLASMONT BANKA AD

MONTENEGRO BANKA AD .

MERCUR-INTOURS A.D.

HEMOMONT D.O.O.

MONTE PUT'' DOO

ELEKTROGRADNJA PODGORICA

JEP ELEKTROPRIVREDA CG-BUL.LENJINA PG

"ENERGOGAS"D.O.O.

"DAILY PRESS" D.O.O.

JAVNO PREDUZECE KOMUNALNE USLUGE

"VOLI TRADE" D.O.O.

"CELEBIC"D.O.O.

"STAMPA"A.D.

RADIO ZETA – PODGORICA

TERMOELEKTRO-MONT D.O.O

SSCG

"LUTRIJA CRNE GORE" A.D.

ICN CRNA GORA D.O.O.

OPSTINSKA VATROGASNA JEDINICA PODGORICA

JAVNO PREDUZECE ZELENILO

TITEX AD

PRIVREDNA KOMORA

SWIŠLION MARKETI D.O.O.

REP.FOND PENZ. I INVAL.OSIG

PTT-INŽENJERING PODGORICA

ROKŠPED DOO

INTERNET CRNA GORA

"PODRAVKA"D.O.O.

AGROINVEST N.V.O.PODGORICA

"DALMACIJACEMENT-MONTENEGRO"A.D.

DOO IN CO

JUMEDIA MONT D.O.O.

"GORENJE PODGORICA" D.O.O.

"CARINE"D.O.O.

"ZAŠTITA" A.D.

CIKOM D.O.O.

CIJEVNAKOMERC DOO

"KINGS " CO"D.O.O.

SECURITY GUARD MONTENEGRO DOO

PRIVREDNO DRUSTVO GRADJEVINAR A.D.

ELMAG DOO,

''AGROINVEST VFI'' D.O.O.

"BUSINESS MONTENEGRO"

"VSG COMMERCE"D.O.O.

"PRIRODNJACKI MUZEJ CRNE GORE"J.U.

''KORNER'' DOO

"MONTEPANO"D.O.O.

ELING DOO

TRADECOM MN D.O.O.

JAVNO STANBENO PREDUZECE NEMANJINA OBALA 2

PODGORICANKA'' DOO

VELEPROMET A.D.

AGENCIJA ZA RADIO DIFUZIJU

PREDUZECE ZA GRADJ.NADZOR I LABOR.

"DMDDELTA"D.O.O.

LOVCEN OSIGURANJE AD

SFSSI D.O.O

WURTH D.O.O. BGD P.J. PODGORICA

TITEX MARKETING" DOO

DRUST.ZA UPRAVLJ.PRIVAT.INVEST.FOND .MONETA AD

NOVINSKA IZDAVACKA USTANOVA SLUZBENI LIST

POINT" DOO

"DEC CORPORATION"D.O.O.

MONTE PLASMAN DOO

,,PINK M COMPANY D.O.O.

"KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

SIEMENS D.O.O.

DODING" DOO

"BAR-KOD"D.O.O.

"BEGA PRES"D.O.O.

"REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEK.»AD

"K A C A"D.O.O.

"SERVISIMPORT SI"A.D.

RUDOD.D.-BEOGRAD R.J.-PODGORICA

"STADION" A.D.

SINTELON PLUS D.O.O.

B.K.-COMMERCE D.O.O.

"AKOVO" D O O

TRGOPRES

''MONETA BROKER DILER''AD

"SAMMS" D.O.O.

J.P.NACIONALNI PARKOVI C.G.

''TO TO'' D.O.O.

INSTITUT RACUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

GRAFO CRNA GORA D.O.O.

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PG

"DUKLJA-RIBNICA"A.D.

"GOOD-COMMERCE"D.O.O.

MORACAJAVNO PREDUZECE CENTAR

"TEHNO PUT"D.O.O.

GIMNAZIJA LUCA

"FAB LIVE"M.P.

"DINERS CLUB INTERNATIONAL,BELGRADE"PREDSTAVN.

E-MON DOO

"DAJKOVIC CO NAMOS"D.O.O.

''UNIFARM'' DOO

"EURO PACT"D.O.O.

ROCKY PISTOLATO CASH CARRY D.O.O

Tivat

MIMOZA" AD HTP

J.P. KOMUNALNO TIVAT

DOM ZDRAVLJA

J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA Tivat.

"PRIMORJE"DD-HTP

ELEKTRODISTRIBUCIJA TIVAT

J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

PRIMORJE TIVAT

J.P.CENTAR ZA INFORMATIVNU DJELATNOST

BVD - PROMET 83" DOO

"NEOPLANTA" AD PRODAJNI CENTAR

CENTAR ZA KULTURU JU TIVAT.

BRAMIL" DOO

Herceg-Novi

NOVI PRVOBORAC AD HERCEG-NOVI

"CISTOCA" J.P.

"BOKA"D.D.HOTELSKO TURISTICKO PREDU

JU ZAVICAJNI MUZEJ I GALERIJA

JZU DOM ZDRAVLJA H. NOVI

Cetinje

ASOM DOO

BUDZET S.O. CETINJE BAJOVA 2 Cetinje

DANILO I JAV.ZRAV.USTANOVA OPSTA

DOM ZDRAVLJA CETINJE

PRESTONICA CETINJE

ŠTAMPARIJA "OBOD" A.D..

EL.PRIV.NIKSIC.ELEKTRODISTRIBUCIJA

KARTONAZA" D.D.

JU DOM UCENIKA I STUDENATA

OPŠTINSKA VATROGASNA JEDINICA

LIPA DOO

CETINJE JP ZA INFORMATIVNU I IZD.DJEL.

J.U.KRALJ. POZORISTE ZETSKI DOM

TRGOCET" A.D.

C-PROMET A.D.
Ulcinj
JEP ELEKTROPRIVREDA CG NIKSIC ELEK
HTP ULCINJSKA RIVIJERA AD U STECAJU
JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE
Plav
ALPET DOO

DOO SKORPION PLAV

 

 

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9
tel.: +382 20 245 361
fax: +382 20 245 302
cfssi@cfssi.me

članice fonda

vrh stranice

Andrijevica- Bar-Berane-Bijelo Polje-Budva

Danilovgrad-Žabljak-Plužine-Rožaje-Šavnik

Kolašin-Kotor-Mojkovac-Nikšić-Pljevlja-Podgorica

Tivat-Herceg Novi-Cetinje-Ulcinj-Plav


 

AKTUELNOSTI

 

 

30.09.2016.

Svečanim polaganjem kamena temeljca počela je izgradnja dvije zgrade solidarnosti u Petrovcu. Projekat koji zajednički realizuju Opština Budva i Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju.

više...

 

 

11.08.2016.

Gradnja dvije zgrade u naselju Seljanovo u Tivtu u potpunosti je završena a ključevi predati budućim stanarima.

više...

 

 

04.07.2016.

Zajednički projekat Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju i Opštine Plužine je završen.

više...

 

 

18.02.2015.

Predsjednik Odbora CFSSI Danilo Popović i gradonačelnik Tivta Ivan Novosel potpisali su ugovor o gradnji dvije stambene zgrade u tivatskom naselju Seljanovo, na lokaciji na kojoj se nalaze tzv. švedske barake.
više...

 

 

 

Firma M-kabl doo iz Podgorice, omogućila je našim stanarima u objektima A8, A9 i A10, u Baru, niz povoljnosti za korišćenje servisa kablovske televizije i kablovskog interneta, kao i druge usluge iz zvanične ponude.

više...

 

 

14.10.2013.

Svečano uručeni ključevi stambeno-poslovnog objekta od 25 stanova u Mojkovcu.

više...

 

 

12.08.2013.

Održana je svečanost povodom završetka radova na stambenom kompleksu od 270 stanova u naselju Topolica – Bjeliši, Bar.

više...

 

 

19.06.2013.

" Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju “ DOO Podgorica raspisuje Oglas za prijem u radni odnos Računovođe (1 izvršilac) na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

više...

 

 

26.04.2013.

Potpisan Ugovor o građenju stambeno-poslovnog objekta u Budvi.

više...

 

 

22.01.2013. - Reagovanje

U cilju objektivnog informisanja javnosti Crne Gore reagujemo na tekst objavljen 21.01.2013.godine  u nezavisnom dnevnom listu "Vijesti".

 

 

 

14.12.2012.

Danas, sa početkom u 11 časova, održano je svečano polaganje kamena temeljca za izgradnju stambenog objekta na Tuškom putu, DUP „Servisno-skladišna zona“ u Podgorici.

više...

 

 

18. - 20.09.2012.

Na predlog komesara Razvojne banke Kine za Srbiju i region Lei Jufenga, a na poziv Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, delegacija Kine boravila je u trodnevnoj posjeti CFSSI-u.

više...

 

 

13.07.2012.

Položenu kamen temeljac za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u naselju „Nikoljac“ u Bijelom Polju.

više...

 

 

27.06.2012.

Završetak izgradnje zgrade solidarnosti u Rožajama.

više...

 

 

12.04.2012.

Danas je u Budvi održana konferencija za novinare, organizovana povodom završetka izgradnje objekata, koje su zajednički realizovali Opština Budva i Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju.

više...

 

 

02.04.2012.

Predstavljena ponuda NLB banke za kreditiranje kupaca stanova solidarnosti koji se u okviru stambenog kompleksa grade u naselju Topolica-Bjeliši.

više...

 

 

26.03.2012.

Potpisan  je Protokol o saradnji između italijanske kompanije Infogroup i Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju

više...

 

 

28.03.2012.

Na poziv Nacionalne asocijacije za socijalno stanovanje iz Jermenije, predstavnik CFSSI-a izvršni direktor Boris Mihailović prisustvovao je međunarodnoj Konferenciji o socijalnom stanovanju pod nazivom “Partnerstvo za socijalno pristupačno stanovanje” koja je održana 21. i 22. marta 2012. godine u Jerevanu, Jermenija

više...

 

 

08.03.20012.

Delagacija Razvojne banke Kine, koju je predvodio direktor za Srbiju i Crnu Goru Lei Yueng posjetila je CFSSI.

više...

 

 

26.12.2012.

Okrugli sto na temu „Unapređenje energetske efikasnosti u građevinarstvu u Crnoj Gori“, kojeg je, kao dio IPA projekta – EU Build Energy Efficiency“

više...

 

 

20.12.2011.

Upriličen " Novogodišnji prijem" više...

 

 

25.11.2011.

CFSSI je ,kao član crnogorske delegacije, prisustvovao  trećem međunarodnom Samitu o kvalitetu građenja "Globalna konkurencija i održivost energetske efikasnosti" koju je u organizaciji Asocijacije turskih  proizvđača građevinskih  materiajla (IMSAD) održan  od 20. do 24. novembra u Istanbulu

više...

 

 

23.11.2011.

Danas je u Baru potpisan Ugovor između Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu gradnju i konzorcijuma kompanija Čelebić d.o.o. i Zetagradnja d.o.o. na osnovu kojeg će u ovoj opštini biti izgrađene tri stambene zgrade sa 270 stanova solidarnosti.  više...

 

24.10.2011.

Na Konferenciji o socijalno stanovanju u organizaciji CEKODAS-a (Evropski komitet za koordinaciju socijalnog stanovanja), koja je održana od 19. do 21.oktobra u Varšavi, učešće je uzeo i predstavnik  Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, izvršni direktor Boris Mihailović više...

 

 

24.08.2011.

U okviru cjelodnevne svečanosti upriličene povodom 4. avgusta – dana Opštine Plužine, položen je kamen temeljac budućeg stambenog objekta sa 54 stambene jedinice... više...

 

 

10.06.2011.

Predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić posjetio je danas Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju  više...
 

 

 

07.03.2011.

Konferencija za štampu - Opština Bar

Tema: Predstavljanja projekta izgradnje stanova solidarnosti za potrebe zaposlenih u Baru   više...
 

 


 

04.03.2011.

Potpisivanje ugovora - Izgradnja dvije zgrade na Tuškom putu za potrebe zaposlenih sa teritorije Podgorice više...

 

 

Konferencija
 „Inicijativa za socijalno stanovanje Zapadnog Balkana“

 

12.08.2009.

Poziv br. 09/10
na otvoreni postupak javne nabavke za
izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova - Plužine

Tender 09/10
 


 

11.08.2009.

Poziv br. 08/10
na otvoreni postupak javne nabavke za
izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova - Mojkovac
Tender 08/10
 


 

08.08.2010.

Radna mjesta - pripravnici
više...
 

 

12.10.2009.
SPORAZUM

Predstavnici crnogorskog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju i Erste banke potpisali su danas Ugovor o poslovnoj saradnji, koji bi trebalo da obezbijedi povoljnije uslove finansiranja gradnje i kreditiranja kupovine stanova.
više...
 


 

09.10.2009.
NARUČENI STANDARDI ZA PROJEKTOVANjE I STAMBENU IZGRADNJU

Arhitektonski fakultet uradiće za Crnogorski Fond za solidarnu  stambenu izgradnju Pravilnik standarda za projektovanje i stambenu izgradnju, koji bi trebalo da omogući kvalitetnu gradnju stambenih objekata prilagodljivih potrebama korisnika. To je predviđeno Sporazumom o poslovnoj saradnji koji su juče potpisali dekan Arhitektonskog fakulteta Goran Radović i predsjednik Odbora direktora Fonda Danilo Popović.
 

 

6.10.2009.
PLJEVLJA -
Predstavnici Crnogorskog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju Danilo Popović, predsjednik Odbora i Borism Mihailović izvršni direktor uručili su  ključeve vlasnicima stanova stambenog objekta u Pljevljima koji su građeni  u okviru projekta "Hiljadu stanova solidarnosti".

više...
 

 

05.10.2009.
PREDSTAVNICI EKONOMSKOG FAKULTETA I CRNOGORSKOG FONDA ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

više...