Organizaciona struktura
 
Organi upravljanja društva su Odbor direktora, Izvršni direktor  i Zamjenik Izvršnog direktora.Odbor direktora

Izvšni direktor

Sektori:

Sektor opštih i pravnih poslova

Tehnički sektor

Sektor prodaje i marketinga

Finansijsko računovodstveni sektorDirektor tehničkog sektoraLjiljana Burić dipl.ing.arh.

Tel:  +382 20 620 365
Fax: +382 20 625 287

e-mail: