Organizaciona struktura
 
Organi upravljanja društva su Odbor direktora, Izvršni direktor  i Zamjenik Izvršnog direktora.Odbor direktora

Izvšni direktor

Sektori:

Sektor opštih i pravnih poslova

Tehnički sektor

Sektor prodaje i marketinga

Finansijsko računovodstveni sektorIzvršni direktorAleksandra  Mitrović
dipl.pravnica


tel.: +382 20 625 287
fax: +382 20
625 287
e-mail: cfssi@cfssi.me