Organizaciona struktura
 
Organi upravljanja društva su Odbor direktora, Izvršni direktor  i Zamjenik Izvršnog direktora.Odbor direktora

Izvšni direktor

Sektori:

Sektor opštih i pravnih poslova

Tehnički sektor

Sektor prodaje i marketinga

Sektor finansija i računivodstvaDirektor marketinga i prodajeIvan Gazivoda
dipl.ekonomista
Tel:  +382 20 621 133
Fax: +382 20 625 287

e-mail: