Cetinje


Stambeni objekat na kat.parc. 2380/2, 2376/3 I 2382/4 KO Cetinje
- Broj stambenih jedinica: 52 ( Lamela 1- 26 stanova i Lamela 2 26 stanova)
- Struktura stambenih jedinica:
• 36 jednosobnih stanova i
• 16 dvosobnih stanova
- Projektant: „ING-INVEST“ d.o.o. – Danilovgrad
- Izvođač radova: „GP CETINJE“ d.o.o. - Cetinje
- Nadzorni organ: "ARHINGINŽENJERING" d.o.o. - Bijelo Polje

- Oktobar 2010.godine – nakon višemjesečnog prekida ponovo nastavljeni radovi na objektu
- Avgust 2013 – U toku je tehnički prijem objekta.

 

kliknite da bi ste vidjeli ostale fotografije 

 
 

 

 

 


 


 

 

 

 


U skoro svakoj crnogorskoj opštini Fond je, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opstinskim sindikalnim povjereništvima, obezbjedio placeve za izgradnju. U nekim opštinama radovi su pri kraju...